Prace przeładunkowe

  • Obsługa urządzeń przeładunkowych
  • Prace trymerskie
  • Prace sztauerskie
  • Remont urządzeń przeładunkowych
  • Obsługa taboru kolejowego
  • Konserwacja infrastruktury kolejowej

Rekomendacje


Praca

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Puste jeżeli taki sam jak adres zamieszkania
nazwa szkoły i rok jej ukończenia, zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy
kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku
wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy
np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com