« powrót do "Prace budowlane"

Usługi budowlane

 

   PORT-SERWIS Sp z.o.o. jest prężnie rozwijającą się firmą świadczącą usługi z zakresu prac budowlanych. 

Podczas dotychczasowych prac budowlanych wykonywaliśmy m.in.

 

W ROKU 2015

 

 

Wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, regulacyjnych związanych z wykonaniem podbudowy oraz

nawierzchni dla EUROVIA POLSKA S.A. przy ul. Kochanowskiego w Świnoujściu

 

 

 

KOCHANOWSKIEGO2

 

KOCHANOWSKIEGO1

 

KOCHANOWSKIEGO3

 

 

    W czerwcu 2015 roku, przy ul. Kochanowskiego 

 wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne i regulacyjne 

 związane z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni

 Zakres prac obejmował: 

 1) Wykonano roboty pomiarowe i rozbiórkowe

 2) Roboty ziemne (korytowanie wraz z wywozem

 ziemii)

 3) Regulacja wysoości (studzienek dla kratek

 ściekowych, włazów kanałowych, zaworów

 wodociągowych i gazowych)

 4) Podbudowa i nawierzchnie z asfaltu

 

 

Wykonanie nawierzchni z polbruku i betonu wraz z krawężnikami drogowymi na terenie 

Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu

 

 

 

 

PEC1

 

PEC2

 

PEC3

 

 

     W maju 2015 roku, przy ul. Daszyńskiego 2 - teren 

 Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu wykonano nawierzchnię z 

 polbruku i betonu wraz z całą infrastrukturą drogową.

 Zakres prac obejmował: 

 1) Wykonanie rowków pod krawężniki 

 2) Wykonanie ław pod krawężniki

 3) Ułożenie krawężników drogowych na ławie betonowej

 310 mb

 4) Rozścielenie, wyrównanie i zagęszczenie podsypki

 piaskowo-cementowej pod nawierzchnię z polbruku

 5) Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem

 6) Wylanie betonu wraz z zatarciem zgodnie 

 z wymogami BHP (droga p.poż)

                   

W ROKU 2013

 

 

 

Wykonanie zabudowy muru placu składowego szlaki w Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu wraz z projektem technicznym, oraz betonowej drogi p.poż.

 

MUROPORYW800x6001

 

MUROPOROWY800x6002

     W lipicu 2013 roku, wykonano prace budowlane związane z

 rekonstrukcjąmuru oporowego oraz budowy nowej betonowej

 drogi na terenie  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o.

 w Świnoujściu.

 Zakres prac obejmował:

 1) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży 

 konstrukcyjno budowlanej zamknięcia od strony

 południowo-zachodniej żelbetowym murem oporowym placu

 składowego żużla obejmującego:

 2) Wykonanie żelbetowego muru-oporowego

 3) Wymianę ścianki osłonowej z blachy wystającej ponad ścianę

 oporową 

 4) Malowaniem zewnętrzenej strony całego muru

 5) Wykonanie betonowej drogi p.poż wraz z dylatacjami i 

 niezbędnymi spadkami